Akredytacje

ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI PRASOWYCH PRZEZ STAL RZESZÓW SA NA RUNDĘ WIOSENNĄ SEZONU 2014/15 W ROZGRYWKACH III LIGI:


I. Akredytacja:
1. Przyznawana jest zarówno na jedną rundę rozgrywek oraz na pojedyncze mecze, na okaziciela będącego przedstawicielem podmiotu, który otrzymał akredytację.
2. Akredytacje udzielane są bezpłatnie.
3. O akredytacje ubiegać się mogą redakcje prasy, radia, telewizji oraz serwisów internetowych.
4. Akredytacje na mecze II ligowe, Pucharu Polski, a także mecze towarzyskie są przyznawane przez Klub na podstawie wniosków akredytacyjnych.
5. Wnioski o akredytacje na piłkarską rundę wiosenną należy składać najpóźniej do dnia 3 kwietnia 2015 roku.
6. Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej do godziny 12.00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym mecz piłkarski. Na każdym wniosku powinny znajdować się pieczątka firmowa i podpis Redaktora Naczelnego bądź Kierownika działu sportowego Redakcji. W przypadku ich braku, wniosek nie zostanie przyjęty. Indywidualne wnioski dziennikarzy i fotoreporterów nie będą rozpatrywane.  
7. Wnioski należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail:akredytacje@stalrzeszow.pl lub faxem na numer 17 854 15 92.
8. Formularze akredytacji dostępne są na oficjalnej witrynie internetowej Stal Rzeszów w specjalnej zakładce o nazwie "Klub ->Akredytacje".
(Kliknij tu aby pobrać formularz akredytacji)
9. Wszelkie serwisy internetowe, z wyjątkiem oficjalnej strony Stal Rzeszów i przedstawicieli patronów medialnych mogą w swych wnioskach ubiegać się o wyłącznie jedną akredytację dziennikarską oraz jedną akredytację fotoreporterską.
10. Agencje fotograficzne mogą ubiegać się o wyłącznie jedną akredytację fotoreporterską.
11. W pierwszej kolejności akredytacje zostaną przyznane:
a) patronom medialnym Klubu,
b) podmiotom, które posiadają osobowość prawną. (W przypadku ewentualnych wątpliwości Klub poprosi o dodatkowe informacje),
c) pozostałym mediom - według kolejności otrzymanych przez Klub wniosków akredytacyjnych.
12. Akredytacje będą wydawane w formie specjalnych kart w dniu pierwszego meczu ligowego rozgrywanego na Stadionie Miejskim Stal. Akredytacje jednorazowe będą wydawane na 1 godzinę przed rozpoczęciem meczu. Termin odbierania akredytacji upływa 15 minut przed rozpoczęciem spotkania.
13. Akredytacja jest ważna wyłącznie po okazaniu legitymacji prasowej. Przedstawiciele mediów są zobligowani do tego, by mieć przy sobie aktualną oraz oryginalną legitymację prasową a kartę akredytacyjną umieszczona w widocznym miejscu.

II. Klasyfikacja akredytacji:

Akredytacja prasowa
1. O akredytacje prasowe mogą ubiegać się dziennikarze prasy, radia, TV oraz serwisów internetowych.
2. W dniu meczu akredytacja zezwala na wejście na teren obiektu oraz zajęcie miejsca w loży prasowej.
3. Upoważnia do przeprowadzenia wywiadów pomeczowych w strefach wyznaczonych przez Klub.
4. Upoważnia do uczestnictwa w konferencjach prasowych organizowanych przez Klub.
5. Dziennikarze nie mogą przeprowadzać wywiadów na murawie przed rozpoczęciem i w trakcie trwania meczu.

Akredytacja foto
1. Przyznawana dla fotoreporterów prasowych, fotoreporterów serwisów internetowych oraz agencji fotograficznych.
2. Oznakowanie: kamizelki z napisem foto. Kamizelki pobierane są na podstawie akredytacji w punkcie odbioru akredytacji Stal Rzeszów.
3. Upoważnia do uczestnictwa w konferencjach prasowych organizowanych przez Klub.
4. Upoważnia do pracy w strefach foto.
5. Dziennikarze są zobowiązani do nagrywania rozmów z piłkarzami, trenerami, bądź przedstawicielami klubu na tle ścianki sponsorskiej. W przypadku, gdy przedstawiciele mediów nie dostosują się do tego punktu, klub ma prawo upomnieć a następnie zatrzymać akredytacje wystawioną przez Stal Rzeszów.

Regulamin odmowy przyznania akredytacji, jej cofnięcia oraz kar
1. Klub zastrzega sobie prawo nie przyznania akredytacji prasowej bez podawania przyczyny.
2. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Klub ma prawo cofnąć akredytację do czasu zakończenia rundy rozgrywek.
3. Akredytacje bez legitymacji lub będące w posiadaniu osób trzecich, nieupoważnionych uważa się za nieważne i podlegające prawu konfiskaty.

Główne zasady obsługi prasowej:
1. Akredytacja upoważnia do wjazdu na teren stadionu autem. Prosimy dziennikarzy o parkowanie aut w miejscu przeznaczonym dla przedstawicieli mediów.
2. Dziennikarze mają wstęp na Konferencję Prasową, do strefy stadionowej dla prasy.
3. Fotoreporterzy posiadający akredytację FOTO zgłaszają się do punktu wydawania akredytacji po odbiór kamizelki, który następuje po wpisaniu się na listę. Wydający kamizelki spisuje dane reportera, stąd wymóg posiadania dowodu tożsamości. Kamizelki są ponumerowane. Zwrot po zakończeniu spotkania w Biurze Klubu (1 piętro). Fotoreporterzy mają wstęp na murawę poza oznaczone za bramkami linie, do PRESS ZONE oraz na konferencję pomeczową.
Organizator ma prawo odbioru przyznanych akredytacji w przypadku nie stosowania się do powyższego regulaminu.

W dniu meczu prosimy o jak najszybsze przybycie na Stadion Miejski. Akredytacje wydawane będą 1 godz. przed rozpoczęciem meczu. Wydawanie akredytacji kończy się 15 minut przed rozpoczęciem danego spotkania. Konferencje prasowe odbywają się w Sali Konferencyjnej (sala trofeum klubu) w siedzibie klubu (1 piętro). Na stadionie fotoreporterzy oraz dziennikarze mogą korzystać z Internetu (kablowego).

Zarząd Stali Rzeszów

Copyright © 2019 stalrzeszow.pl. Wszelkie prawa są zastrzeżone.